Szukaj Otwórz menu

Badanie OCT oka – wskazania, przebieg, wyniki OCT

Dodane: 04.12.2015 | Autor: mgr Justyna Mazur

Jaskra to postępująca choroba oczu, za rozwój której odpowiedzialny jest stopniowy zanik nerwu wzrokowego. Jaskra ma charakter nieodwracalny, zatem kluczowe znaczenie ma wczesne rozpoznanie jaskry i wdrożenie odpowiedniego leczenia. Obecnie jedną z najlepszych metod rozpoznania jaskry jest badanie OCT (koherentna tomografia optyczna). OCT oka jest badaniem bezbolesnym i nieinwazyjnym. Jak odczytać wyniki tomografii optycznej?

Spis treści:

  Jaskra – jakie są przyczyny?

   

  Jaskra to jedna z najczęstszych przewlekłych chorób oczu i jedna z najważniejszych przyczyn trwałej utraty wzroku na świecie. Przyczyną jaskry jest uszkodzenie włókien nerwu wzrokowego oraz wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego. Czynnikami predysponującymi do rozwoju jaskry są:

  • wiek – najczęściej jaskra rozwija się u osób powyżej 40 r. ż., występowanie jaskry w rodzinie,
  • mała grubość rogówki,
  • niskie bądź wysokie ciśnienie krwi,
  • migreny,
  • wysoki poziom cholesterolu (hipercholesterolemia), cukrzyca,
  • palenie tytoniu,
  • otyłość,
  • chroniczny stres, nadużywanie alkoholu.

  Osoby, które stwierdzą u siebie od 1 do 3 czynników ryzyka, powinny wykonywać badania w kierunku jaskry 2 razy do roku; jeśli natomiast jest ich więcej – należy niezwłocznie skontaktować się z okulistą.

   

  Jakie badania na jaskrę?

   

  W celu rozpoznania, a także monitorowania przebiegu jaskry, wykorzystywane są badania wzroku określające przede wszystkim zmiany pola widzenia, wartości ciśnienia śródgałkowego oraz średnicy nerwu wzrokowego. Służą do tego następujące badania w kierunku jaskry:

  • badanie pola widzenia, czyli perimetria, 
  • pomiar ciśnienia śródgałkowego, tj. tonometria,
  • pomiar grubości rogówki (pachymetria),
  • badanie kąta przesączania, czyli gonioskopia,
  • badanie grubości włókien nerwu wzrokowego, czyli badanie OCT (optyczna tomografia tarczy nerwu wzrokowego) oraz GDX (skaningowa polarymetria laserowa),

  Badanie oczu pomagające wykryć jaskrę to także USG gałki ocznej (UBM). 

   

  Badanie OCT – wskazania – kiedy wykonać?

   

  Badanie OCT, czyli tomografia nerwu wzrokowego, to badanie okulistyczne wykonywane przede wszystkim w celu rozpoznania jaskry, a także monitorowania jej leczenia. Inne wskazania do wykonania OCT oka to:

  • obrzęk plamki żółtej,
  • otwór w plamce,
  • nowotwory gałki ocznej,
  • kwalifikacja do operacji okulistycznych,
  • kwalifikacja do przeszczepu rogówki.

  Spektralna tomografia oka (optyczna tomografia koherencyjna) umożliwia ocenę kondycji tarczy nerwu wzrokowego, umożliwia określenie zmian grubości siatkówki, a także ocenę przekroju dna oka.

   

  Badanie OCT oka – na czym polega?

   

  Tomografia siatkówki to bezbolesne i nieinwazyjne badanie, które umożliwia precyzyjne zobrazowanie dna oka. Wysyłana przez aparaturę wiązka światła zostaje rozproszona, dostarczając informacji o położeniu badanych struktur oka. Otrzymywane są w ten sposób kolejne warstwy przekroju oka.

  Badaniem starszej generacji jest TD OCT, umożliwiająca pomiary z dokładnością do 10 mikronów. Wynik przedstawiany jest w postaci kolorowego wydruku, który obrazuje grubość warstwy włókien nerwowych siatkówki. Nowszej generacji badaniem jest SD OCT, zapewniająca dokładność do 1 mikrona. Poza większą dokładnością, badanie wyróżnia się ponadto większą szybkością w porównaniu do TD OCT.

   

  OCT – jak przebiega optyczna tomografia koherencyjna?

   

  Badanie oka OCT nie wymaga żadnego przygotowania ze strony pacjenta. Przed wykonaniem badania tomografii siatkówki okulista aplikuje do oczu pacjenta krople rozszerzające źrenice, a po kilkunastu minutach można przystąpić do badania. Pacjent siada przed aparaturą i opiera brodę na podpórce. Przez cały czas badania należy utrzymywać głowę w pozycji nieruchomej. Pacjent powinien spoglądać w źródło światła, a w momencie wykonywania zdjęć należy zaprzestać mrugania powiekami.

  Całe badanie trwa od kilku do kilkunastu minut. Z racji całkowitej nieinwazyjności i bezpieczeństwa badania OCT, może być ono powtarzane bez ograniczeń oraz wykonywane u kobiet w ciąży. Jedyny dyskomfort może dotyczyć etapu zakropienia oczu – może dojść do chwilowego pogorszenia widzenia oraz nadwrażliwości na światło. Objawy te ustępują do 4 godzin.

  Wynik badania OCT w formie wydruku wraz z opisem pacjent otrzymuje niedługo po badaniu. Cena badania OCT to od 80 do 200 zł.

   

  OCT oka – wyniki – jak odczytać? 

   

  Wynik OCT przedstawiany jest w postaci barwnych wydruków, które porównywane są z wynikami wzorcowymi, uzyskanymi od zdrowych osób. Możliwa jest ocena przekroju badanych struktur oka oraz zaznaczona jest wartość odchyleń od normy. Obszar zielony na obrazie oznacza wartości prawidłowe, kolor żółty – wartości graniczne, zaś czerwony – wynik nieprawidłowy.

  Interpretacji wyniku badania tomografii optycznej dokonuje wyłącznie okulista. Nieprawidłowy wynik badania OCT wymaga okresowym, regularnym kontrolom oraz ewentualnego wdrożenia leczenia.

   

  Źródła:

  • https://www.gornicki.pl/uploads/att/24/4/24/rozdzial_oct_do_internetu.pdf
  • http://okulistykawpolsce.pl/nowe-mozliwosci-obrazowania-dna-oka-w-optycznej-koherentnej-tomografii-oct/
  • http://www.jaskra.org/i_tomografia_oct.html

  Encyklopedia

  Nie znalazłeś odpowiedzi - zadaj pytanie

  Wejdź na forum

  FaceboookGoogle plusTwitterYoutube
  Serwis prowadzony na zlecenie PWM Sp. z o.o.
  Copyright © 1995-2015 Grupa Wirtualna Polska